Köp önümiň köp mukdarda iýmit rentgen barlag ulgamy

Gysga düşündiriş:

Köp önümiň köp mukdarda iýmit rentgen barlag ulgamy, Techik-iň meşhur önümi, esasanam organiki hapalary we ownuk hapalary ýüze çykarmakda ýokary duýgurlykdyr.“Techik Bulk Product Product Bulk Food” rentgen barlag ulgamy noýba, kişmiş, kawaý, sarymsak dilimleri, nohut, günebakar tohumy, burç, süýji, kofe noýbasy, doňdurylan miweler we gök önümler (doňdurylan alça, doňdurylan gök gül) ýaly dürli pudaklarda ýokary ykrar edilýär. we ş.m.), täze balyk we ş.m.,


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

* Tehniki köpçülikleýin önümiň köp mukdarda iýmit rentgen barlag ulgamynyň önümi:


Öň gaplamada ýüze çykarylanda hoz, däne, mekgejöwen, kişmiş, günebakar tohumy, noýba, doňdurylan miweler we ş.m. önümleri barlamak üçin giňden ulanylýar.
Önümde garylan ownuk daşlary tapyp biler
Galyndylaryň iň az mukdaryny üpjün edip biljek 32/64 howa ret ediji ulgam
Sagatda 2-6 tonna ýetip biler

* Üstünlikleri“Techik Bulk” önüminiň köp mukdarda iýmit rentgen barlag ulgamy


1. sensokary duýgurlyk we takyklyk

Organicokary duýgurlyk, esasanam organiki hapalary we ownuk hapalary ýüze çykarmakda.Takyklyk iki dereje ýokarlandy, bu müşderileriň iýmit hapalaýjylary baradaky nägileliginiň düýp sebäbini doly çözüp biler.

2. Energiýanyň az sarp edilmegi

Configokary konfigurasiýa detektory kesgitlemegiň takyklygyny we enjamyň sarp edilişini peseldip biler.

3. Suraty gaýtadan işlemek algoritmi

Imageokary hilli şekili gaýtadan işlemek algoritmi, algoritmi gaýtadan işlemegiň tizligi iki esse ýokarlanýar, bir önümi tapmagyň wagty 50 ms-den az we takyklygy ýokary takyklygy kesgitlemek üçin azyndan 1 dereje ýokarlanýar.

4. Modulirlenen gurluş dizaýny

Modulizasiýa bilen täzelenýän gurluş dizaýny, Techik müşderilerinden uly baha aldy.

Modully gurluş dizaýny, önümçiligiň netijeliligini 30% - 40% ýokarlandyryp biljek dürli modeller üçin bir bölegi amatly edýär.Önüm ýokary derejede integrirlenen bolup, tehniki hyzmaty has amatly edýär we konweýer kemeri we gol enjamy ýaly müşderileriň işleýiş we tehniki hyzmat çykdajylaryny ep-esli azaldar.

5. levelokary derejeli arassaçylyk dizaýny

Esasy rentgen, tüwi, gyzyl noýba we beýleki granular iýmit ýaly kemeriň boşlugyna düşmezligi üçin ýumşak flanesler bilen enjamlaşdyrylandyr, bu diňe bir iýmit sarp etmesini azaldyp bilmän, maşyn arassalamak meselesini hem azaldyp biler. has ýokary sanitariýa dizaýnyna ýetmek.

* Parametr


Model

TXR-4080P

TXR-4080GP

TXR6080SGP

(Ikinji nesil)

Rentgen turbasy

MAX.80kV, 210W

MAX.80kV, 350W

MAX.80kV, 210W

Barlag giňligi

400mm (MAX)

400mm

600mm (MAX)

Barlag beýikligi

100mm (MAX)

100mm

100mm (MAX)

Iň oňat barlag duýgurlygy

Poslamaýan polat topΦ0,3 mm Poslamaýan polat simΦ0,2 * 2mm

Aýna / keramika: 1,0mm

Poslamaýan polat topΦ0,3 mm Poslamaýan polat simΦ0,2 * 2mm

Aýna / keramika: 1,0mm

Poslamaýan polat topΦ0.6mm Poslamaýan polat simΦ0,4 * 2mm

Aýna / keramika: 1,5mm

Konweýer tizligi

10-60m / min

10-120m / min

120m / min

Operasiýa ulgamy

Windows XP

IP bahasy

IP66 (Guşak astynda)

Iş gurşawy

Temperatura: 0 ~ 40 ℃

Temperatura: -10 ~ 40 ℃

Temperatura: 0 ~ 40 ℃

Çyglylyk: 30 ~ 90% çyg ýok

Rentgen syzmagy

<1 vSv / sag (CE Standard)

Sowuklama usuly

Kondisionerli sowadyş

Ret eterReodeim

32 tunel howa uçary ret ediji ýa-da

4/2/1 kanallary flap ret ediji

48 tunel howa uçary ret ediji ýa-da

4/2/1 kanallary flap ret ediji

72 tunel howa uçary ret ediji

Şekil saýlamak

No

Hawa

Hawa

Elektrik üpjünçiligi

1.5kVA

Faceerüsti bejermek

Aýna ýalpyldawuk Gum partlamasy

Aýna ýalpyldawuk Gum partlamasy

Aýna ýalpyldawuk Gum partlamasy

Esasy material

SUS304

* Gaplamak


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

* Zawod gezelenji


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

* wideo  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň