Arza

 • et

  et

  1.Eýt önüminiň tanyşdyrylyşy: Et önümi çig, täze eti açyk tertipde ýa-da folga ýa-da paketde gaplanan diýmekdir.Şeýle hem gaýtadan işlenen et önümi.2.Biziň et pudagynda ulanyşymyz 1) .Çaw ...
  Koprak oka
 • Çalt doňdurylan önüm

  Çalt doňdurylan önüm

  Senagat giriş Sowadylan iýmit: doňdurmagyň zerurlygy ýok.Iýmitiň doňdurma nokadyna ýakynlaşmagyny we bu temperaturada saklaýan iýmitdir.Çuň doňdurylan iýmit: doňdurma nokadyndan pes temperaturada saklanýar.Sowadylan iýmit ...
  Koprak oka
 • Çörek önümi

  Çörek önümi

  Önümçilik Giriş Çörek önümçiligi, adatça däne esasly azyk senagatyna degişlidir.Galla esasly iýmitlere çörek, tort, biskwit, pirog, konditer önümleri, bişirilen öý haýwanlary we şuňa meňzeş iýmitler girip biler....
  Koprak oka
 • Miwe we gök önümler

  Miwe we gök önümler

  Önümçilik Giriş Miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek, miweleri we gök önümleri uzak wagtlap gorap saklamak üçin dürli gaýtadan işlemek usullary arkaly amala aşyrylýar.Bu pudakdaky kompaniýalar miweleri we ösümlikleri goramak üçin doňdurma, konserwasiýa, suwsuzlandyrmak we duzlamak proseslerini ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • Iýmit önümleri

  Iýmit önümleri

  Koprak oka
 • Goşundy

  Goşundy

  Koprak oka
 • Kandidatlar

  Kandidatlar

  Koprak oka
 • Suw önümi

  Suw önümi

  Çörek önümçiliginde hapalanmalaryň ornaşdyrylmagy.Çörek önümçiliginde esasy hapalar.Balykçylyk pudagy üçin amatly gözleg ulgamyny ornaşdyrmak.Parametrler we deta ...
  Koprak oka
 • Konserwirlenen iýmit

  Konserwirlenen iýmit

  1. Konserwirlenen iýmit önümi: Konserwirlenen iýmit, belli bir gaýtadan işleýän iýmit galaýy tabaklarda, aýna bankalarda ýa-da beýleki gaplaýyş gaplarynda saklanylandan soň iýmit diýmekdir.Konteýnerlerde möhürlenen we sterilizasiýa edilen we otag temperasynda uzak wagtlap saklanyp bilinýän iýmit ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň