Konserwirlenen iýmit

1. Konserwirlenen iýmit giriş:
Konserwirlenen iýmit, belli bir gaýtadan işleýän iýmit gap-gaç gaplarynda, aýna bankalarda ýa-da beýleki gaplama gaplarynda saklanylandan soň iýmit diýmekdir.
Konteýnerlerde möhürlenen we sterilizasiýa edilen we otag temperaturasynda uzak wagtlap saklanyp bilinýän bu görnüşe konserwirlenen iýmit diýilýär.

Konserwlenen iýmit suraty 2
Konserwirlenen iýmit suraty

Konserwlenen iýmit suraty 2
Konserwirlenen iýmit suraty

2.Konserwirlenen azyk pudagynda ulanyşymyz
1) Çig mal barlagy
Metal detektor we köpçülikleýin rentgen barlag ulgamy giňden ulanylýar.
2) Öňünden gözlemek
Metal detektorlary we barlag agramlary giňden ulanylýar.
3) Çapdan soň barlag
Şapka elmydama metallaşdyrylýar.Conditionsagdaýlaryň köpüsinde rentgen barlagy ilkinji saýlaw bolar.
Aýna bankalar üçin gaplamak prosesinde aýna bankalary döwmek aňsat we käbir döwülen aýna bölekleri bankalara girer we adamlar üçin zyýanlydyr.Biziň ýapgyt aşaky şöhleli rentgen barlag ulgamymyz, ýokary şöhleli rentgen barlag ulgamy, goşa şöhleli rentgen barlag ulgamy we üç şöhleli rentgen barlag ulgamy gaty gowy saýlaw.
Plastiki çüýşeler ýa-da metal gapaksyz bankalar üçin, gaplar, çüýşeler üçin ýörite konweýer kemer görnüşli metal detektor ulgamyny hem göz öňünde tutup bileris.
Bu amaldan soň barlag agramlary hem gurlar.Çekilenden soň agramy barlamak, agramy barlamak has aňsat we has gowy saýlaw.

Konserwlenen iýmit suraty 2
Agramlary barlaň

Konserwlenen iýmit suraty 2
Çüýşe üçin konweýer kemer görnüşli metal detektor

Konserwlenen iýmit suraty 2
Bankalar, bankalar we çüýşeler üçin rentgen


Iş wagty: 14-2020-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň