Suw önümi

Konserwlenen iýmit suraty 2

Çörek önümçiliginde hapalanmalaryň ornaşdyrylmagy.
Çörek önümçiliginde esasy hapalar.

Konserwlenen iýmit suraty 2

Konserwlenen iýmit suraty 2

Balykçylyk pudagy üçin amatly gözleg ulgamyny ornaşdyrmak.
Techik gözleg maşynynyň parametrleri we jikme-jik tanyşdyrylyşy.

Konserwlenen iýmit suraty 2

Konserwlenen iýmit suraty 2

IMD seriýasyna giriş
IMD seriýasynyň parametrleri we jikme-jik tanyşdyrylyşy.

Konserwlenen iýmit suraty 2

Suw hojalygy üçin metal detektor barlag ulgamy
Has aňsat arassalamak (islege görä) we has ýokary IP derejesi üçin zynjyr guşak bilen bezelendir.Şeýle hem ýokary önüm effekti bolan suw hojalygy önümleri ýaly zatlary ýüze çykarmaga ökde.

Suw önümleriniň her görnüşini diýen ýaly metal detektor arkaly tapyp bolýar.

Konserwlenen iýmit suraty 2

IMD seriýasyna giriş
IMD seriýasynyň parametrleri we jikme-jik tanyşdyrylyşy.

Konserwlenen iýmit suraty 2

Konserwlenen iýmit suraty 2

Bellik:
Aboveokardaky tehniki parametr, diňe kemerdäki synag nusgasyny barlamak bilen duýgurlygyň netijesidir.Barlanylýan önümlere, iş ýagdaýyna we metalyň garylan dürli pozisiýalaryna görä duýgurlyk täsir eder.
Müşderi tarapyndan dürli ululykdaky talaplar ýerine ýetirilip bilner.

Konserwlenen iýmit suraty 2

Agyrlyk metal detektory bilen tanyşlyk
Agyrlyk metal detektorynyň parametrleri we jikme-jik tanyşdyrylyşy

Konserwlenen iýmit suraty 2

Konserwlenen iýmit suraty 2

Gravity Fall metal detektory bilen tanyşlyk
Agyrlyk güýjüniň düşýän metal detektorynyň parametrleri we jikme-jik tanyşdyrylyşy

Konserwlenen iýmit suraty 2

Konserwlenen iýmit suraty 2


Konserwlenen iýmit suraty 2

Suratlaryň nusgasy
Müşderiniň zawodynda suratlar.

Wýetnamdaky zawodda balyk süňkleri üçin rentgen enjamyny ulanmak

Hytaýyň zawodynda gaduslary tertiplemek üçin köp gatlakly agram sortlaýyş maşynyny ulanmak

Hytaýyň zawodynda balyk süňkleri üçin rentgen enjamyny ulanmak


Iş wagty: 14-2020-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň