Hytaý üçin pes MOQ aňsat gurnama doly beden temperatura skaneri metal detektoryndan geçýär

Gysga düşündiriş:

Biskwit görnüşli metal detektor, önümiň bozulmazlygy üçin pnewmatik yza çekiji zolak görnüşli retkatoryň özboluşly dizaýny bilen.Biskwit görnüşli metal detektor dürli biskwit we süýji önümçiligi üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Üstünlige synanyşýarys, müşderilere hyzmat edýäris ", işgärler, üpjün edijiler we alyjylar üçin iň oňat hyzmatdaşlyk topary we agalyk ediji kompaniýa bolmak umydy bilen, Hytaýyň aňsat gurnamasy üçin pes MOQ üçin baha paýyny we üznüksiz marketingini amala aşyrmagy umyt edýäris, Metal detektoryň üsti bilen gezýäris Biziň göwnümize ýaraýan alyjylaryň işjeň we uzak möhletli kömegi bilen yzygiderli ösýändigimize begenýäris!
Üstünlige synanyşýarys, müşderilere hyzmat edýäris ", işgärler, üpjün edijiler we alyjylar üçin iň oňat hyzmatdaşlyk topary we agdyklyk edýän kompaniýa bolmak, baha paýyny we üznüksiz marketing üçin umyt edýärisHytaý gapy çarçuwasy skaneri, Gapy çarçuwasy Bedeniň temperaturasyny kesgitleýji, Bizde indi her önümiň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýän berk we doly hil gözegçilik ulgamy bar.Mundan başga-da, önümlerimiziň hemmesi iberilmezden ozal berk gözden geçirildi.
* Biskwit görnüşindäki metal detektorynyň artykmaçlyklary :


Biskwit görnüşli metal detektor, önümiň bozulmazlygy üçin pnewmatik yza çekiji zolak görnüşli retkatoryň özboluşly dizaýny bilen.
Biskwit görnüşli metal detektor dürli biskwit we süýji önümçiligi üçin giňden ulanylýar.

* Biskwitleriň görnüşi metal detektorynyň aýratynlyklary:


Model

IMD-B

Aýratynlyklary

60

80

100

120

Ectionüze çykarmak giňligi

600mm

800mm

1000mm

1200mm

Kesgitleýiş beýikligi

50 ~ 80mm

Duýgurlyk

Fe

Φ0.7mm

Φ0.8mm

.01.0mm

.21.2mm

SUS304

.51.5mm

.51.5mm

Φ2.0mm

.52.5mm

Guşak giňligi

560mm

760mm

960mm

1160mm

Konweýer kemeri

Iýmit derejesi PU

Guşak tizligi

15m / min (Üýtgeýän tizlik islege bagly)

Ret edijiReodeim

Pnewmatiki yza çekiji zolak görnüşi

Elektrik üpjünçiligi

AC220V (islege görä)

Esasy material

SUS304

*Bellik:


1. aboveokardaky tehniki parametr, diňe kemerdäki synag nusgasyny kesgitlemek arkaly duýgurlygyň netijesidir.Duýgurlyk ýüze çykarylan önümlere, iş ýagdaýyna we tizligine täsir eder.
2. Müşderiler tarapyndan dürli ululykdaky talaplar ýerine ýetirilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň