Täze poslamaýan polat çarçuwasy Towuk agramyny sortlaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Dinamiki agramy sortlaýjy enjam, önümleri deňiz önümlerinde, guşlarda, suw önümlerinde, doňdurylan önümlerde we ş.m. giňden ulanylýan ulanyjynyň talaplaryna görä ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki tertipleşdirýän enjamdyr. Poslamaýan polat çarçuwasy Towuk agramyny sortlaýjy maşyn


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

* Önümiň tanyşdyrylyşy:


Dinamiki agramy sortlaýjy enjam, önümleri deňiz önümlerinde, guşlarda, suw önümlerinde, doňdurylan önümlerde we ş.m. giňden ulanylýan ulanyjynyň talaplaryna görä ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen önümleri awtomatiki tertipleýän enjamdyr.

* Üstünlikleri:


1. highokary tizlik, ýokary duýgurlyk, ýokary durnuklylyk
2. Zähmeti sortlamak, çykdajylary tygşytlamak, netijeliligi ýokarlandyrmak we önümçilik prosesini optimizirlemek
3. Adamlaryň önümlere täsirini azaltmak we iýmit HACCP howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmek
4. Bahalandyryş bölüminiň mukdary talap edilişi ýaly erkin kesgitlenip bilner
5. Ekrana el degirmek, ulanyjy üçin amatly
6. QC üçin amatly gündelik funksiýa
7. Poslamaýan polatdan we garyndy çarçuwasy, daşky gurşawa uýgunlaşma we durnuklylyk

* Parametr


Model

IXL-GWS-S-8R

IXL-GWS-S-16R

IXL-GWM-S-8R

IXL-GWM-S-16R

IXL-GWL-S-8R

IXL-GWL-S-12R

Agram aralygy

Bellik 1

8

16

8

16

8

16

TakyklykBellik 2

±0,5g

±1g

±2g

Iň ýokary tizlik

300PPM

280PPM

260PPM

Aralygyny kesgitlemek

2 ~ 500g

2 ~ 3000g

Kuwwat sarp etmek

AC220V0.75KW

Esasy material

Poslamaýan polatdan (SUS304) we iýmit derejesindäki rezin

Maşyn

Ölçegi

L

3800mm

4200mm

4500mm

W

800mm

800mm

800mm

H

1500mm

1500mm

1500mm

Operasiýa beýikligi

800 ~ 950mmözleşdirilip bilner)

Maşyn agramy

280Kg

350Kg

290Kg

360Kg

350Kg

45Kg

IP bahasy

IP66

Amatly önümler

Ganat, bud,

aýak eti,

deňiz hyýar, abalon, gysga, balyk we ş.m.

Bud, döş, ýokarky aýak eti, gawun we miweler we ş.m.

Uly bölek et, balyk we ş.m.

Tereziniň mukdary

1 masştably platforma

Gatnaşyk ölçegi

L

170mm190mm220mm

260mm

300mm

W

95mm

130mm

150mm

*Bellik:


Bellik 1: Beýleki agram aralyklary düzülip bilner (ýöne iň ýokary agram aralygyndan ýokary bolup bilmez);
Bellik 2: Agram takyklygy önümiň nyşanlaryna, görnüşine, hiline, tizligini we ululygyny kesgitleýän üýtgeýänlerdir.

* Gaplamak


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

* Zawod gezelenji


3fde58d77d71cec603765e097e56328

* Müşderi programmasy


3fde58d77d71cec603765e097e56328


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň