Çüýşeler, bankalar we bankalar üçin rentgen barlag ulgamy

Gysga düşündiriş:

Önümçilikde ýokarky, orta we aşaky ýerlerde dürli hapalar bolup biler.Önümler hapalaýjy maddalar bilen bazara çyksa, müşderi arz edip, ýokary kompensasiýa ýa-da kompaniýanyň abraýyna zyýan ýetirjek kanun talap eder we käwagt kompaniýa munuň üçin köp pul tölemeli bolar.Üç şöhleli rentgen barlag ulgamy, her dürli bankalar, çüýşeler, gaplar we ş.m. üçin 3 rentgen şöhlelerinde “sazlanyp bilinýän nokat” bilen iň ygtybarly rentgen barlag ulgamydyr. Üç şöhleli rentgen barlag ulgamy bar üç rentgen şöhlesi ýokary kesgitlemegiň takyklygyny üpjün edýär Üç şöhleli rentgen i


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

* Önümiň tanyşdyrylyşy:


Üç şöhleli rentgen barlag ulgamy, her dürli bankalar, çüýşeler, gaplar we ş.m. üçin 3 rentgen şöhlelerinde “sazlanyp bilinýän nokat” bilen iň ygtybarly rentgen barlag ulgamydyr.
Üç şöhleli rentgen barlag ulgamy üç sany rentgen şöhlesi bilen ýokary kesgitleýiş takyklygyny üpjün edýär
Üç şöhleli rentgen barlag ulgamy üç sany rentgen şöhlesi bilen gözüň kör ýerinden gaça durýar

* Parametr


Model

TXR-20250

Rentgen turbasy

MAX.120kV, 480W (hersi üçin üç)

Iň giňligi kesgitlemek

160mm

Boýy kesgitlemek

260mm

Iň gowy gözlegDuýgurlyk

Poslamaýan polat topΦ0.4mm

Poslamaýan polat simΦ0,2 * 2mm

Keramika / keramiki topΦ1.0mm

Konweýer tizligi

10-60m / min

O / S.

Windows 7

Gorag usuly

Gorag tuneli

Rentgen syzmagy

<0,5 vSv / sag

IP bahasy

IP54 (Standart), IP65 (Meýletin)

Iş gurşawy

Temperatura: -10 ~ 40 ℃

Çyglylyk: 30 ~ 90%, çyg ýok

Sowuklama usuly

Senagat howasy

Ret etmek tertibi

Ret ediji

Howa basyşy

0.8Mpa

Elektrik üpjünçiligi

4.5kW

Esasy material

SUS304

Faceerüsti bejermek

Aýna ýalpyldawuk / Gum ýaryldy

* Bellik


Aboveokardaky tehniki parametr, diňe kemerdäki synag nusgasyny barlamak bilen duýgurlygyň netijesidir.Barlanylýan önümlere görä hakyky duýgurlyk täsir eder.

* Gaplamak


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

* Zawod gezelenji


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň